پست الکترونیکی: رمز عبور:  
             
نمایش تمام محصولات سوسیس
نام:استابیلایزر سوسیس کد : 730 کد:8 اطلاعات بیشتر...
توضیح مختصر:این استابیلایزر باعث افزایش جذب آب و روغن و بهبود بافت سوسیس میگردد. درخواست نمونه
نام:استابیلایزر سوسیس کد : 750 (جایگزین ایزوله سویا)کد:8 اطلاعات بیشتر...
توضیح مختصر:این استابیلایزر باعث افزایش جذب آب و روغن و بهبود بافت سوسیس میگردد. درخواست نمونه
نام:استابیلایزر صنایع گوشت : Gelimax 140کد:8 اطلاعات بیشتر...
توضیح مختصر:این استابیلایزر باعث افزایش جذب آب و روغن و بهبود بافت سوسیس میگردد. درخواست نمونه